Nagellack-L.O.V-Nagellack-Nr.-170-Radiant-Ruby_thecurvymagazine